İstanbul Tabip Odasından Sendikamıza Tebrik ve Dayanışma Mesajı!

İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu olarak DİSK’e (Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu) bağlı Dev Sağlık-İş sendikasının (Devrimci Sağlık İşçileri Sendikası) Toplu İş Sözleşmesi yapabilmesi için gerekli işkolu barajını geçtiğini sevinçle öğrenmiş bulunmaktayız.

İstanbul Tabip Odası olarak, her ne kadar bir hekim örgütü olsak da, ne sağlık alanında yaşanan sorunların yalnızca hekimleri etkilediğini ne de bu sorunları bertaraf edebilmek için yalnızca hekimlerin vereceği mücadelenin yeterli olacağını savunduk.

Üretimden gelen gücümüzü “hekim – hekim dışı sağlık emekçileri” olarak bölmenin derin emek sömürüsünün hüküm sürdüğü çalışma ortamımımızın ve sağlıksızlık yaratan sağlık ortamının devam etmesine katkı sunacağının bilincindeyiz. Keza mevcut gerçekliğimiz de birleşik mücadeleyi bize dayatıyor. Hekimlerin ezici çoğunluğu işçi statüsünde çalışmakta, günden güne özlük hakları budanmakta ve çalışma şartları kötüleşmekte. Belki bugün için Dev Sağlık-İş üyesi olan hekim sayısı az olsa da hekimlerin örgütlenmesi için şartlar mevcut olup üye olabilecek potansiyel hekim sayısını gözden kaçırmamalıyız.

Bu bilinçle, İstanbul Tabip Odası olarak, sendikanız Dev Sağlık-İş’in önümüzdeki dönem sağlık alanında örgütlenmesini yaygınlaştırması için elimizden gelen katkıyı yapmaya ve bu amaçla ortak çalışmaya hazır olduğumuzu beyan etmek isteriz.

İstanbul’daki hekimler adına, önünüze koyulan barajı aşmak için verdiğiniz emek ve mücadele için teşekkür eder, önümüzdeki dönem sahada beraber vereceğimizi düşündüğümüz mücadeleler için şimdiden sizlere dayanışma duygularımızı göndeririz.

İstanbul Tabip Odası
Yönetim Kurulu

Dev Sağlık-İş Sendikasına Tebrik ve Dayanışma Mesajımız – İstanbul Tabip Odası (istabip.org.tr)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir