İzmir’de Meslek Hastalıklarından Hayatını Kaybeden Diş Teknisyenlerini Andık: Çalışırken Ölmek “Kader”imiz Değildir!

İzmir’de son 1 ay içerisinde meslek hastalığından kaynaklı 2 diş teknisyeninin hayatını kaybetmesi üzerine 21 Kasım saat 19.00’da İzmir Kıbrıs Şehitleri Caddesi Türkan Saylan Kültür Merkezi Önünde kaybettiğimiz arkadaşlarımızı anarak bir basın açıklaması gerçekleştirdik.
Anmada daha önce hayatını kaybeden arkadaşlarımızın fotoğrafları ile bu alana yönelik taleplerimizin olduğu dövizleri taşıdık.
Basın açıklamasından önce hayatını kaybeden Hasan Arslan ve Genel Başkanımız Arzu Çerkezoğlu bir konuşma yaptı.

Konuşmanın ardından diş teknisyeni Cihan Köseoğlu basın açıklamamızı okudu.

Bizler yıllarca yasal hakları yok sayılmış, ağır çalışma koşullarına mahkum edilmiş, gecesi gündüzü elinden alınmış diş teknisyenleriyiz.
İşçi sağlığı ve iş güvenliği önlemleri alınmadığı için meslek hastalıklarından kaynaklı birçok arkadaşımızı kaybettik. Pek çoğumuz da KOAH, Pnömokonyoz, Silikozis gibi meslek hastalıklarıyla yaşamaya terk edildik.
Her yıl onlarca diş teknisyeninin meslek hastalıklarından kaynaklı hayatını kaybetmesine, yüzlercesinin meslek hastalığına yakalanmasına rağmen SGK kayıtlarına dahi sokulmamıştır.
Sadece geride bıraktığımız 1 ay içerisinde İzmir’de yaşayan Ferhat Aydın ve Hasan Arslan arkadaşlarımız silikozisten kaynaklı hayatını kaybetmiştir.
Hasan Arslan arkadaşımız daha 21 yaşında silikozis hastalığına yakalanmış, 5 yıl bu hastalığa karşı mücadele vermiş, 26 yaşında hayatını kaybetmiştir.
Sağlık Bakanlığı ve Çalışma Bakanlığı’nın denetimlerinin ve yaptırımlarının yetersizliğinden kaynaklı işçi sağlığı ve iş güvenliği önlemleri, işçi sağlığı ve iş güvenliğini maliyet unsuru olarak gören patronların keyfiyetine ve vicdanına terk edilmiştir.
Meslek hastalığı teşhisi konulan pek çok arkadaşımızın iş akdi feshedilmiş, sağlık güvenceleri olmadan kendi imkanlarıyla tedavi süreçlerini yürütmek zorunda bırakılmışlardır.
Diş protez üretimini daha ucuza maletmek için getirilen taşeron ihale sisteminden sonra çalışma koşulları daha da ağırlaşmış, meslek hastalıkları oranı artmıştır.
Kanunen ağır ve tehlikeli çalışma koşullarında mesleği icra etmeye çalışan bizler günlük 13-14 saat çalışmak zorunda kalıyoruz. 7 saatlik çalışma süresinin bir an önce hayata geçirilmesini istiyoruz.
Yıllarca en temel haklarımızdan biri olan dinlenme hakkından yararlanamayan meslek grubu olarak bugüne kadar neredeyse hiç kullanamadığımız resmi ve bayram tatillerimizi kullanmak, yıllık izin haklarımızı patronların keyfiyetine göre değil kanunlarda belirtildiği gibi kullanmak istiyoruz.
Düşük maliyet uğruna insan sağlığını tehlikeye atan, biz diş teknisyenlerini ise sağlıksız koşullarda yoğun çalışma temposuna mahkum eden taşeron ihale sisteminin yasaklanmasını istiyoruz.
Çalışırken sağlığımızı yani hayatımızın bir kısmını laboratuvar tezgahlarında bırakıyoruz. İşçi sağlığı ve iş güvenliği denetimlerinin formalite gereği değil gerçek ve olması gerektiği gibi yapılmasını, meslek hastalığına karşı önleyici tedbirlerin alınmasını istiyoruz.
Meslek hastalığına maruz kalan arkadaşlarımızın mağdur olmaması için tedavi süreçlerinin ücretsiz bir şekilde karşılanmasını istiyoruz.
Ağır kimyasal maddelerle ve tozlu ortamlarda çalışan diş teknisyenliği meslek grubuna yıpranma payının ve erken emeklilik hakkının uygulanmasını istiyoruz.
Bugüne kadar, “hayatını kazanırken kaybeden” tüm arkadaşlarımızı sevgi ve saygıyla anarken,bu taleplerimizin sonuna kadar takipçisi olacağımızı, ve bu konuda örgütlü mücadelemize devam edeceğimizi tüm kamuoyuna duyuruyoruz.

21 Kasım 2016, İZMİR

img-20161121-wa0002

img-20161121-wa0003

img-20161121-wa0004

img-20161121-wa0005

img-20161121-wa0006

img-20161121-wa0007

img-20161121-wa0008

img-20161121-wa0009

img-20161121-wa0010

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir