Basın AçıklamalarıSendikamızdan Haberler

Toplumun Sağlığı, Sağlık Çalışanlarının Geleceği İçin HAYIR!

Toplumun Sağlığı Sağlık Çalışanlarının Geleceği İçin Hayır diyen İstanbul Tabip Odası, SES İstanbul Şubeleri, İstanbul Diş hekimleri Odası 04.04.2017 tarihinde Saat 12.30’da Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Kapısı önünde bir araya geldi. Basın açıklamasına hasta ve hasta yakınlarının da yoğun ilgisi oldu.

Açıklamada ilk sözü DİSK Genel Sekreteri ve sendikamız Devrimci Sağlık-İş Genel Başkanı Dr. Arzu Çerkezoğlu aldı.

Dr. Arzu Çerkezoğlu; “Biz sağlıkçılar emek meslek örgütleri bu ülkede her zaman demokratik, özgürlükçü, eşitlikçi bir anayasadan yana olduk. Bunun için yıllarca çalışmalar yaptık. Üniversiteler, hocalar daha iyi bir anayasa yapmak için çalıştı, kitaplar yazdı. AKP iktidarı bırakın daha iyi bir anayasa yapmayı,  getirilen bütün önerileri elinin tersi ile itti. Bütün sistemi değiştirecek, daha geriye götürecek bir anayasa yapmanın derdinde. Ülkenin kaderini tek adama teslim etmek istiyorlar yeni anayasalarında. Demokrasinin olmadığı yerde sağlık hizmeti olmaz. Demokrasinin olmadığı yerde sağlık çalışanlarının haklarından söz edilemez. Demokrasinin olmadığı yerde bu ülkede yaşayan 80 milyon insanın sağlık hakkından bahsedilemez. Sağlık çalışanları olarak 16 Nisan’da Hayır diyeceğiz” dedi.”

2

Dr. Çerkezoğlu’nun ardından söz alan İstanbul Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Samet Mengüç;  “Sağlık alanında yaşanan sorunlara dair sadece ikisini sizinle paylaşmak istiyorum. İlki; sağlık alanında yaşanan ihraçlar. Binlerce sağlık çalışanı ihraç edildi bugüne kadar. Bu ihraçlarla ilgili kimin karar aldığı bile belli değil. Hiçbir görüş alınmadan, hiçbir savunma alınmadan bir sabah uyandığınızda işsiz kalmış olarak buluyoruz kendimizi. KHK’larla işsiz kalıyoruz. Bu bile tek adam rejimine neden karşı çıkmamız gerektiğini göstermektedir. Böyle ülke yönetilemez. İkinci konu ise Şehir Hastaneleri Projesi. İhaleleri kim yapıyor, kimlere veriliyor. Hiç kimsenin bu konuda bilgisi yok. Halka sorulmadı bile. Bu proje bir rant projesi olarak yürütülüyor. Bunlara bile karşı çıkmak neden Hayır dememiz gerektiğini bizlere gösteriyor” dedi.

Kurumlar adına ortak basın açıklamasını SES Bakırköy Şubesi Eş başkanı Mürsel Fırat okudu. Açıklamada;  “Sağlık çalışanları olarak;

– Demokratik-laik bir ülkede barış içinde, huzurlu ortamlarda sağlık hizmeti vermek istiyoruz.

– Toplumu kutuplaştıran, “onlar” ve “bunlar” diyerek ayrıştıran söylem ve politikaların biz sağlık çalışanlarına olduğu kadar hasta ve hasta yakınlarına da zararlı olduğunu görüyoruz.

Gerilim, savaş, kavga ve çatışmaların ve çatışmaların toplumsal sağlığımızı zedelediğini çok iyi biliyoruz” denildi.

1 3

Basın açıklamasının tam metni için tıklayınız

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir