Basın AçıklamalarıSendikamızdan Haberler

Büyük Özverilerle Sağlık Hizmeti Üreten Bütün Hemşirelerin 12 Mayıs Dünya Hemşireler Günü Kutlu Olsun.

12 Mayıs Dünya Hemşireler Günü ile ilgili Merkez Yürütme Kurulumuzun açıklaması:

” Sağlık hizmetinin bir ekip hizmeti olarak yürütülmesinde en önemli bileşenlerden biridir hemşireler.

Ne yazık ki gecesini gündüzünü hasta kurtarma faaliyetine adayarak çalışan hemşireler, her geçen gün daha ağır çalışma koşullarıyla karşı karşıya kalmaktadır.

Sağlıkta dönüşüm politikaları ile sağlık hizmetini ticarileştiren, hastaları müşterileştiren sağlık çalışanlarını güvencesizleştiren yasalarla birlikte bütün sağlık meslek gruplarında olduğu gibi hemşirelik mesleği de itibarsızlaştırlmıştır.

Hemşireler, hasta ve hasta yakınlarının ilk tepkilerini verdikleri kişiler olmaları sebebiyle sağlıkta fiziksel ve sözel şiddete şiddete en çok maruz kalanlardır. Hemşirelik mesleğinin kadın iş gücü oranının ise en yüksek olduğu meslek grubu olması açısından da kadına yönelik şiddetin, tacizin en çok yaşandığı meslek grubudur.

“Az çalışan çok iş” mantığıyla kendilerinden “harikalar” yaratmaları istenen hemşireler için uzun ve esnek çalışma saatleri çalışma hayatının olağan bir gerçeği haline gelmiştir.

Sağlık hizmet sunumunun ana öbeğinin kamu kaynakları yardımıyla ve teşviklerle özel hastanelere kaydırıldığı bu dönemde hemşireler, açlık sınırında ücretlerle özel hastanelerde ucuz iş gücü olarak çalışmaya mecbur bırakılmıştır.

Kamuya yapılan atamalardaki yetersizlikler nedeniyle, hemşirelik bölümlerinden mezun olan binlerce genç hemşire arkadaşımız taşeron çalışmaya ya da özel hastanelerin düşük ücretli personeli olmaya mahkum edilmektedir.

Dertlerimizin çok, işimizin zor, yükümüzün ağır olduğunu biliyoruz. Sağlık çalışanlarının dayanışma ve karalılıkla bu sorunların üstesinden geleceği inancımız ve umudumuzla;

Büyük özverilerle sağlık hizmeti üreten bütün hemşirelerin 12 Mayıs Dünya Hemşireler Günü Kutlu Olsun.

DEVRİMCİ SAĞLIK-İŞ MERKEZ YÖNETİM KURULU”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir