Basın AçıklamalarıSendikamızdan Haberler

Sağlık meslek örgütlerinden Gülmen ve Özakça için çağrı

 

Sağlık meslek örgütleri, Olağanüstü Hal (OHAL) Kanun Hükmünde Kararnamesi (KHK) ile haksız ve hukuksuz biçimde ihraç edildikleri işlerine geri dönme talebiyle iki ayı aşkın süredir yürüttükleri açlık grevinde kritik evreye giren ve yaşamsal riskleri artan Nuriye Gülmen ve Semih Özakça için yetkililere çağrıda bulundu.

Türk Tabipleri Birliği (TTB), Türk Dişhekimleri Birliği (TDB), Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES), Devrimci Sağlık İş Sendikası (Dev-Sağlık İş), Türk Psikologlar Derneği (TPD), Türk Hemşireler Derneği (THD), Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği (SHUD) ve Tüm Radyoloji Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği (TÜMRAD-DER) tarafından yapılan ortak açıklamada, “Yetkililerden, geriye dönüşü olmayan sonuçlar ortaya çıkmadan, dolayısıyla geç kalmadan, haksız ve hukuksuz biçimde ihraç edilen Nuriye Gülmen, Semih Özakça ve tüm kamu emekçilerinin görevlerine iadesini talep ediyoruz” denildi.

12 Mayıs 2017 Cuma günü saat 13.30’da Yüksel Caddesi’nde yapılan basın açıklamasına TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Raşit Tükel, TTB İkinci Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman, TTB Genel Sekreteri Dr. Sezai Berber ve TTB Merkez Konseyi üyesi Dr. Bülent Nazım Yılmaz ile Dr. Yaşar Ulutaş, TDB Başkanı Dt. İlker Cebeci, SES Eş Başkanı İbrahim Kara ile kurum temsilcileri, hekimler ve vatandaşlar katıldı. Açıklamaya CHP Milletvekili Prof. Dr. Aytuğ Atıcı da destek verdi.

Ortak açıklamayı okuyan TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Raşit Tükel, Gülmen ve Özakça’yı bekleyen sağlık riskleriyle ilgili olarak yetkilileri uyardı.

Açlık grevlerinde kırklı günlerden itibaren ciddi sağlık riskleri oluşmaya başladığına dikkat çeken Tükel, bu süreçte sindirim siteminde sorunlar ortaya çıkmaya başladığını, ishal ve sindirim sistemi kanamaları görüldüğünü, duyu organlarının etkilenmesine bağlı olarak, ışığa, sese, kokuya duyarlılık artarken işitme, görme, koku ve tad almanın zayıfladığını, kulak çınlaması, baş dönmesi belirtilerinin ortaya çıktığını anlattı.

Tükel, kırkıncı günden itibaren yaşamsal organ olan kalpte ritm bozuklukları,  kalp kasının güçsüzleşmesine bağlı olarak kalp yetmezliği ve bunlara bağlı ölümler ortaya çıkabildiğini, ileri evrelerde kas dokusunun erimesine bağlı olarak böbrek yetmezliği oluşabildiğini belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu bilgiler ve tıbbi gözlemlerimiz doğrultusunda, açlık grevinde geçirdikleri her geçen gün, Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’nın sağlıklarında kötüleşmenin daha belirginleştiğini, yaşamsal risklerinin giderek arttığını belirtmek isteriz. Yetkililerden, geriye dönüşü olmayan sonuçlar ortaya çıkmadan, dolayısıyla geç kalmadan, haksız ve hukuksuz biçimde ihraç edilen Nuriye Gülmen, Semih Özakça ve tüm kamu emekçilerinin görevlerine iadesini talep ediyoruz.”

Basın açıklaması tam metni için tıklayınız.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir