Tüm Taşeron Sağlık Çalışanlarına Ayrımsız, Sınavsız, KHK’sız Kadro

Tüm Radyoloji Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği(TÜM RAD-DER) bugün Taksim/Galatasaray Meydanında bir basın açıklaması gerçekleştirerek tüm taşeron sağlık çalışanlarına ayrımsız, koşulsuz KHK’sız kadro verilmesini istedi.

Basın açıklamasını okuyan TÜM RAD-DER Genel Başkanı Heybet Aslanoğlu 2002 yılında AKP hükumeti göreve geldiğinde görüntüleme hizmetlerinin %10’unun taşeron işçiler tarafından karşılandığını bugün ise bu oranın %94 olduğunu belirterek Türkiye’de bir yılda 11 milyon kişiye MR 13 milyon kişiye Tomografi çekildiğini böylelikle hem radyoloji çalışanlarının hem de halkın sağlığıyla oynandığını ve kazananın taşeron şirketler olduğunu söyledi.

Aslanoğlu hastanelerde çalışan radyoloji teknisyenleri ve teknikerleri olarak 696 sayılı KHK’daki ”… ihale konusu işte çalıştırılacak personel sayısının ihale dokümanında belirlendiği, bu personelin çalışma saatlerinin tamamının idare için kullanıldığı ve yaklaşık maliyetinin en az %70’lik kısmının asgari işçilik maliyeti ile varsa ayni yemek ve yol giderleri dahil işçilik giderinden oluştuğu, yıl boyunca devam eden ve niteliği gereği süreklilik arz eden işlere ilişkin hizmet alımlarını ifade eder…” ibaresinin kaldırılmasını istiyor. çünkü bu hüküm hastanelerdeki asıl işin bir parçası olan görüntüleme elemanlarını kadro dışında tutuyor dedi.

Sendikamızın da katılarak destek verdiği basın açıklamasında kadronun iktidarın sunduğu bir lütuf değil bir ekip olarak sağlık çalışanlarının farklı statülerle parçalanmasına karşı büyütülen ortak mücadelenin kazanımı olduğu söylenerek bitirildi.

 

radyoloji1

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir